Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Postępu 3B lok.1 (1 piętro)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

 

KATALOG / CATALOGUE

WYNIKI WYSTAWY - PIERWSZA OCENA / SHOW RESULTS - FIRST JUDGEMENT

WYNIKI WYSTAWY - DRUGA OCENA / SHOW RESULTS - SECOND JUDGEMENT

 

 

Międzynarodowa Wystawa Kotów

EUROPE CONTINENT SHOW

License L#234166

Double judgement

09/10 grudnia 2023

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny


MIEJSCE WYSTAWY:

Hotel Cyprus

ul. Mazowiecka 121a

05-825 Książenice k/Grodziska Mazowieckiego

(WYSTAWA BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI)


SĘDZIOWIE:

Magdalena Światowiak, Polska

Natalia Rozkova, Estonia

Nadezda Tervo, Estonia

Yelena Lavrentyeva, Latvia

(Skład sędziowski może ulec zmianie)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  27.11.2023

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 27.11.2023

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)

- osiągnięcia kotów biorących udział w wystawie zostaną przekazane do konkursu WCF BEST CAT.


Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie zostanie wysłane PO WPŁYNIĘCIU WPŁATY NA KONTO PZF.

OPŁATY:


 

1 ocena

 

2 oceny     

 

3 oceny    

 

4 oceny    

1 KOT (wszystkie klasy) 160 PLN 200 PLN  
250 PLN
300 PLN
MIOT (min 3 kociaki z tego samego miotu w wieku 3-6 m)
200 PLN
250 PLN
----- -----

WCF RING (Kitten, Junior, Neuter, Adult)


80 PLN/za każdy Ring

USTALENIE KOLORU
60 PLN
DODATKOWA KLATKA (po potwierdzeniu przez organizatora)
150 PLN

UWAGA:

  • Po dniu 27.11.2023 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy, ani jego zamiany.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • Dla członków PZF - czwarta ocena gratis.
  • Nie zapewniamy krzeseł wystawcom - prosimy o zabranie własnych.
  • Zgłoszenie zmiany klasy kota po godz. 10:00 (sobota/niedziela) - opłata specjalna 50 PLN
  • Posiadanie podwójnej materiałowej klatki własnej dla 1 zgłoszonego kota wymaga zgłoszenia tego faktu organizatorowi, uzyskaniu potwierdzenia oraz dodatkowej opłaty (150 PLN za 2 dni wystawy).

 

PROGRAM WYSTAWY

Sobota  - 09.12.2023 r.

Niedziela  - 10.12.2023


8:00 – 9.30

9.00 – 9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Korekta/ustalenie koloru

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Sędziowanie

ok. 11.30 Adult Ring

ok.12:30 KITTEN RING

ok. 11.30 - NEUTER RING

ok. 12:30 - JUNIOR RING

 

WCF Ringi

 

14.00-15.00 14.00-15.00 Przerwa obiadowa

około 15.30

około 15.00

BEST IN SHOW

17.00

16.30

Koniec wystawy

  • Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie oraz zmian w składzie sędziowskim.
  • Organizator ma prawo nie przyjąć kota na wystawę bez podania przyczyny.
  • WSZYSCY wystawcy obowiązani są zarejestrować się i przejść z kotami kontrolę weterynaryjną do godziny 9:30. Po tym czasie kotom wpisana zostanie absencja i nie zostaną one umieszczone na listach do oceny.
  • Dyplomy wydawane będą w niedzielę PO BEST IN SHOW.

www.booking.com

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys

Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki będą numerowane.

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy oraz posiadać szczepienia  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) wykonane nie wcześniej, niż 2 lata (730 dni) i nie później, niż 14 dni przed wystawą. Szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane i zbierane podczas kontroli weterynaryjnej.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe wszystkich ras muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP z informacją, że kot słyszy obustronnie prawidłowo.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny i podczas Best in Show . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i niewydanie jego dyplomu i oceny. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę. Zgłoszenie zmiany klasy wystawowej po godzinie 10:00 w sobotę lub niedzielę skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdego kota, u którego dokonana będzie zmiana w dokumentacji.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

International Cat Show

 

INTERNATIONAL CAT SHOW

09/10 December 2023

License L#234166

Both days double judgement

Organizator:

Polski Związek Felinologiczny


SHOW PLACE:

Hotel Cyprus

Mazowiecka Street 121a

05-825 Książenice k/Grodziska Mazowieckiego

(WYSTAWA BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI)


JUDGES:

Magdalena Swiatowiak, Poland

Natalia Rozkova, Estonia

Nadezda Tervo, Estonia

Yelena Lavrentyeva, Latvia

(The judges can change)


REGISTRATION TILL 27.11.2023

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 27.11.2023 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

The Organizers will send confirmation only after receiving the payment to the PZF account.

The results of cats taking part in the show will be added to WCF BEST CAT ranking.

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

 

1 judgement  

 

2 judgement              

 

3 judgement    

 

4 judgement  

1 cat 35 EURO 50 EURO 60 EURO
75 EURO
Litter class (3-6 month, min. 3 kittens)
50 EURO
65 EURO

WCF RING (Kitten, Junior, Neuter, Adult)


20 EURO/per 1 RING
Class 18 (determination class - colour),
15 EURO
Extra cage
40 EURO

Change of show class after 10:00 pm (Sat/Sun) - 10 EURO

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 09.12.2023 r.

Sunday  - 10.12.2023


8:00 – 9.30

9.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction/colour determination

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Judging

--11.30 Adult Ring

--12:30 Kitten Ring

--11.30 - Neuter Ring

--12:30 - Junior Ring

 

WCF Rings
14.00-15.00 14.00-15.00 Lunch break

15.30

15.00

BEST IN SHOW

17.00

16.30

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test BAER that corfirms hearing correctness of both ears. All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#234166

KSIĄŻENICE K/GRODZISKA MAZ.

09/10.12.2023

POLISH

ZGŁOSZENIA WKRÓTCE

WCF Show

WCF Show

License L#234166

KSIĄŻENICE

09/10 DECEMBER 2023

ENGLISH

APPLICATIONS SOON

Dostępne kocięta